Supportive friends
ההתנדבות משמעה בעיקרה לתרומה לטובתם של אחרים, אך יש לה יתרון משמעותי גם למתנדבים...
woman working in animal shelter
במאמר זה נעסוק בנושא של השפעת התנדבות על נוער בסיכון בישראל. זהו נושא חשוב ביותר...
Top view of diverse young volunteers holding card with Thank you lettering while standing in charitable organization office
בשנים האחרונות ניכרה עלייה משמעותית בכמות נוער בסיכון שזקוק לתמיכה ולהתייחסות מיוחדת...
Happy volunteers in the park on a sunny day
בעבודה עם נוער בסיכון מתעוררים אתגרים רבים ומגוונים. במסגרת זו, מתנדבים רבים נדרשים...
Group of diversity people volunteen charity project
במאמר זה, נעסוק בנושא "שותפות עם הקהילה: התמודדות עם סטיגמות וחיבור למשאבים...
כתבות: עסקים קטנים
Supportive friends
החשיבות של ההתנדבות לפיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות בקרב נוער בסיכון
ההתנדבות משמעה בעיקרה לתרומה לטובתם של אחרים, אך יש לה יתרון משמעותי גם למתנדבים עצמם. במיוחד לנוער בסיכון,...
woman working in animal shelter
סיפורים מהשטח: השפעת ההתנדבות עם בני נוער
במאמר זה נעסוק בנושא של השפעת התנדבות על נוער בסיכון בישראל. זהו נושא חשוב ביותר המדבר לכלל החברה, שכן...
Top view of diverse young volunteers holding card with Thank you lettering while standing in charitable organization office
טכניקות וכלים לעבודה עם נוער בסיכון: הדרכה מקצועית למורים ומטפלים
בשנים האחרונות ניכרה עלייה משמעותית בכמות נוער בסיכון שזקוק לתמיכה ולהתייחסות מיוחדת מצד בני החינוך והקהילה....
Happy volunteers in the park on a sunny day
האתגרים בעבודה עם נוער בסיכון: בניית קשרים בהתנדבות מעשית
בעבודה עם נוער בסיכון מתעוררים אתגרים רבים ומגוונים. במסגרת זו, מתנדבים רבים נדרשים לפתוח ולקיים מערך...
Group of diversity people volunteen charity project
שותפות עם הקהילה: טיפול בנוער בסיכון דרך עידוד משאבים וניהול סטיגמות
במאמר זה, נעסוק בנושא "שותפות עם הקהילה: התמודדות עם סטיגמות וחיבור למשאבים מקומיים בעבודה עם נוער...
teamwork, group putting hands together
שמיעת הקול האישי: גישה חדשנית ללמידת ההיסטורית של השואה
במאמר זה, נעסוק בשמיעת הקול האישי של ניצולי השואה באמצעות התנדבות עמם וכיצד הדבר יכול לשמש כגשר להיסטוריה....
Happy volunteers in the park on a sunny day
הסיפורים שאינם מגיעים לכותרות: חוויות ולקחים מהתנדבות עם ניצולי שואה
לעיתים, סיפורים מרגשים וחשובים אינם מגיעים לכותרות. במאמר זה, אנו עוסקים בתובנות מההתנדבות עם ניצולי...
Senior care assistant reading book
התמודדות עם העבר: שיח עם ניצולי שואה ותמיכה בהתנדבות
לאורך השנים, העבר היסטורי של ניצולי השואה עשוי להשפיע עליהם בצורה משמעותית, ולשים בפניהם אתגרים חברתיים,...
Home carer helping disabled woman walking with crutch
השפעת ההתנדבות על ניצולי שואה: דרכים ליצירת קשרים והבנה
בעקבות השואה, התעורר מחויבות רבת עז עבור ניצולי השואה והמשפחות שלהם, במטרה לשרתם ולהעמיד במציאות בהן...
Happy volunteer family separating donations stuffs on a sunny day
מתוך ההתנדבות לניצולי שואה: קידום חכמה עצמית ותיאום זיכרון
בשנים האחרונות צמח עניין להתנדב לטובת ניצולי השואה, בעיקר בקרב צעירים שרוצים לשמוע מכפי שמקורית על השואה...