טכניקות וכלים לעבודה עם נוער בסיכון: הדרכה מקצועית למורים ומטפלים

תוכן עניינים

בשנים האחרונות ניכרה עלייה משמעותית בכמות נוער בסיכון שזקוק לתמיכה ולהתייחסות מיוחדת מצד בני החינוך והקהילה. לכן, על משרתי ההוראה להבין את המאפיינים הייחודיים של נוער זה, ולהשתמש בטכניקות וכלים שונים על מנת לספק עזרה אפקטיבית.

במאמר זה נעבור על מגוון כלים מתודולוגיים להתמודדות מוצלחת עם נוער בסיכון, כגון שימוש במערכות תמיכה משולבות, פיתוח תכניות הדרכה מותאמות, קיום עבודה אישית עם הנער ועמידה בקשיים שכאלו שמתעוררים בקורס העבודה.

נקודות מרכז

 • שימוש בטכניקות וכלים מתודולוגיים לעבודה עם נוער בסיכון.
 • פיתוח מערכות תמיכה משולבות עבור הנוער בסיכון והחינוך שלהם.
 • עמידה בקשיים ומסירות בעבודה עם נוער בסיכון כלפי כיוון תיקון.

איפיון והגדרה של נוער בסיכון

נוער בסיכון הוא קבוצה חשובה בתוך האוכלוסיה הצעירה, הכוללת ילדים ובני נוער הנמצאים במפרקים חשובים של חייהם ויכולים להיחשף לפוטנציאל בלתי תיאורגן במילואו, אם לא יקבלו התמיכה המתאימה. נוער זה מגוון בפרטיו, וכולל בין היתר את המעבר מהילדות לבגרות, מעבר לתפקידים חברתיים משתנים ולתקופות התבגרות קריטיות.

המושג "נוער בסיכון" מתייחס לילדים ובני נוער הנמצאים במצב המגדיל את הסיכון לפיתוח בעיות בהתנהגות, בבריאות ובאיכות חיים שלהם. גורמים אלו יכולים להיות חיצוניים או פנימיים ולכלול אירועים חברתיים, ביתיים, פיזיים ותרבותיים. חלק מהגורמים המרכזיים המניעים את סיכון הצטרפותם של בני הנוער לקבוצת "נוער בסיכון" הם עיסוק אבא ואמא בפועלים מסוכנים, מערכות יחסים אינטימיות בין ההורים ובין הילדים, חשיפה לפעילויות פשע, חוסר גישה למשאבים ולשירותים בריאותיים, השכלה ועוד.

במהלך השנים, חוקרים ומומחים בתחומים שונים עבדו על הגדרה משולבת למושג "נוער בסיכון". למרות שאין הסכמה על הגדרה אחת ויחידה, כולם מסכימים על העיקר – נראה שההבדל בין ילדים אמיצים שמצליחים להתמודד עם הסיכון לבין אלה שמתמודדים בקושי מתייחס לרמת התמיכה בתוך הקבוצה עצמה ולקיומה של מה שייקרא "תשתית בטיחות".

לכן, מטרתנו העיקרית בתחום זה היא לספק לנוער בסיכון את התמיכה הדרושה וالעשות שימוש בטכניקות ובכלים שונים לעבודה עימם בצורה הכי יעילה. כדי ליישר את דרכם ולשפר את חייהם לטווח הרחוק, עלינו להשקיע זמן ומשאבים רבים כדי לפתח מתודולוגיות עבודה מבוססות תיאורטית ומעשית, שמחזקות את המתחילים בתוך הקבוצה ומעניקות להם את היכולת להתמודד עם הימית הזדמנויות אבן-דרך בחייהם.

טכניקות ייחודיות לעבודה עם נוער בסיכון

בעבודה עם נוער בסיכון קיימות מספר טכניקות וכלים שונים מהשיטות המקובלות לעבודה עם נוער באופן כללי. הטכניקות מכוונות לטיפול בתחומי בעיות חינוכיות, בעיות רגשיות ובעיות בין-אישיות. במקרים אלו שיטות עבודה מהותיות עשויות לעזור בזיהוי, מעקב ופערי התמיכה הנדרשים.

### ראיונות לגילוי קרניות

במסגרת שיתוף פעולה עם בעלי אמת כמו מורים, מטפלים בקהילה והורים, ניתן להשתמש בראיונות כחלק מהגילוי והערכה התיכונית של נוער בסיכון. טכניקות אלו כוללות:

 1. ראיון מבוסס על תיאורים: שימוש בשאלון ייחודי שמתחיל בתיאורים על תקומות מקרי נוער במצוקה שונות
 2. ראיון עם תרגולים עשויים לגלות קרניות: התקדמות משאלות כלליות לשאלות מכוונות כגון משימות לממצא מידע במקומות שונים ברשת
 3. ראיון אבקובי: בו מתבצע זיהוי ניואנסים שונים, כמו תגובות למצבים שונים, לאור כלי עזר שונה כמו משחקי קופסה שנבדקו

בין היתר, הטכניקות האלו זוכות לעידוד ולבדיקת מחדש של אופי הנוער הבוגר ולהתחיל תהליך של חשיבה עצמית, מה שיכול להיות מקדם לנוער הנמצא בסיכון. הכנה לשימוש בכלי כמו ראיונות הללו נדרשת כדי להיות אפקטיביים ולהוביל לסיוע למטרות המבוקשות.

כלים מתודולוגיים בעבודה עם נוער בסיכון

בעבודה עם נוער בסיכון, ישנם כמה כלים מתודולוגיים שיכולים לסייע בתהליך. אלו כוללים תרגולים מעשיים וליווי תהליך.

תרגולים מעשיים

תרגולים מעשיים מהווים גישה חשובה בעבודה עם נוער בסיכון, מכיוון שהם מאפשרים לנוער המעורב לשפר כישורים מרכזיים כמו: תכנון, קביעת מטרות וביצוע משימות. חלק מהתרגולים המעשיים שיש לקחת בחשבון עשויים להכיל:

 • תרגולים לחיזוק הביטחון העצמי
 • תרגולים ללמידת יכולות בין אישיות כמו תיאום ציפיות ושיתוף פעולה
 • תרגולים לקידום כישורי פתרון בעיות וקבלת החלטות

ליווי תהליך

ליווי התהליך בעבודה עם נוער בסיכון מתייחס לסיוע מתמשך שהמערב בנושא זה זקוק לו. זה עשוי לכלול פעולות מופנות למשפחה, מדריכים אישיים ופרטיים שיספקו חיזוק, העידוד והרשאה. כלים אלו שולבים בהתאמה לצרכים הרבים שמונה אצל נוער בסיכון:

 • שיחות עם המשפחה ומערכת המאמץ המשולבת כמו בית הספר, ארגונים קהילתיים וקבוצות חברתיות
 • ליווי תכנון מקצועי ופיתוח תיק תעסוקה
 • מרחב בטוח ותומך לביטוי ולהכיר בקשיים ובתהליכים פנימיים

יישום כלים מתודולוגיים אלו בעבודה עם נוער בסיכון מאפשר לקדם תהליך של שינוי והתקדמות בקביעת מטרות אישיות, תיאום ציפיות ופיתוח כישורים קיימים וחדשים.

מאפייני העבודה האישית עם הנוער

כשמדברים על טכניקות וכלים לעבודה עם נוער בסיכון, עבודה אישית עם הנוער היא חלק מרכזי של התהליך. בפרק זה נבחן את מאפייני העבודה האישית הזו עם הנוער.

אחד המאפיינים החשובים ביותר של העבודה האישית עם הנוער בסיכון הוא יצירת קשר בין המנחה לבין הנער או הנערה. קשר זה מבוסס על שיח פתוח וחופשי בין שני הצדדים, שמביא לידי ביטוי רגשות, מחשבות, וחוויות של הנערים. בניית קשר דורשת גישה כולבת וכנה, דבר שעוזר ליצירת שפה משולבת ותיאום ציפיות.

נקודה נוספת שם לבכניסתה של היכולות האישיות של הנער לעבודה המשולבת. זה כולל פיתוח יכולות התמודדות עם מבחנים, התארגנות לידי שיתוף פעולה עם אחרים, והעמקת התייחסות אמפתית לסבלם של אחרים.

במסגרת העבודה האישית עם הנוער המטרה העיקרית היא לסייע לנערים בסיכון למעבר לשלבים שונים של משמעת, מטרות אישיות, וחלקיקים שלונים של שיתוף פעולה עם מבנים חוץ לאישיים. המנחה משמש כמפגש בין הנער לבין השאר מבנים חוץ לאישיים, ועוזר לנער תכליתיים אמיתים בין אם זה במטרה להשיג היעזרות מהימנה הלגיטימית, תפקיד אישית בפתרון בעיות או מאמץ למצוא שירותים או קשרים ברשת הקיימית.

לסיכום, העבודה האישית עם נוער בסיכון חשובה לצמיחה ולגישה למקורות סיוע נרחבים. בניית קשר אמיתי, חיזוק יכולות התמודדות, ויצירת שת"פ בין הנער למבנים פנימיים וחיצוניים, הם מפתח לכוונות לתהליך ריפוי ערות.

קשיים בעבודה עם נוער בסיכון

בעבודה עם נוער בסיכון מתעוררים מספר קשיים אשר חשוב לדעת איך להתמודד איתם במהלך הטיפול. ייתכן שקיומם של קשיים אלו יחסיף את הסיכון הקיים בחייהם.

הבנתם של עוסקים בהם חיובית ותמיכה – הנוער בסיכון עלולים להרגיש בודדים ולא מבוססים רגשית. לכן, חשוב מאוד לבנות אמון ותיק של יחסים משמעותיים עם הם ולהעביר להם תחושה של תמיכה.

אף על פי שחשוב להכין את הילדים לזהות נוער בסיכון ולעבור איליהם מידע אודות הדברים החשובות בחיים שלהם, לעתים קרובות זהו משימה מעשית מאוד.

עיסוק בקשיים חיוניים – ייתכן שהנוער בסיכון נאלץ לטפל בבעיות חיוניות על מנת לשמור על קיומם ולא בהכרח על ההצלחה שלהם לטווח הארוך, אלא על היכולת לספונטר עצמם ולהתמודד עם הקשיים שיוצגו בדרך.

עיקר המאמץ בהתמודדות עם קשיים אלו מתחבר לשמירה על הרגישות למצב, להאזנה טובה, כמו גם לפיתוח של כלים שיסייעו למורים, מנחים ומתמחים לעבוד את הילדים הללו במטרה לספק להם אמצעים שיגדילו את יכולתם להתנהל בתוקף ובשלווה בעתיד.

מסקנות מועצות והמלצות לעתיד

בעולם המשתנה במהירות, משמעותו של עבודה עם נוער בסיכון מתמקדת בהבנת הצרכים והאתגרים המיוחדים של ילדים ונוער אלו. לכן, חשוב לקבוע את המסקנות המועצות, המלצות לעתיד, ואסטרטגיות לעבודה מתוקנת.

המלצה ראשונה היא להתמקד בקידום כוחות הבניין של הילדים והנוער, זאת על מנת לחזק את יכולתם להתמודד עם אתגרים ולפתח את יכולות ההתמקדות והתקווה. יתר על כן, יש לעבוד על שיתוף הנוער בתהליך הקבלה מחלטות ובמתודולוגיות העבודה הנוגעות אליהם.

בנוגע לאמצעים וכלים שימושיים לעבודה עם הנוער בסיכון, ניתן להתמקד בשימוש בטכניקות קבוצתיות ובין-אישיות. חשוב שיתגמשו טכניקות שונות כמו פעילויות קבוצתיות, זוגיות ומשחקי תפקידים, על מנת להקל על התמוגבות הנוער. כמו כן, ניתן להחיל שיטות אמפתיה ומעורבות לבין-אישית בחינה יחסית קטנה.

שימוש בדיאלוג והאזנה פעילה הוא גישה נוספת היכולה לעזור לנוער בסיכון להרגיש מחובר ומובנה. חשוב להעניק להם מקום לבטא את דעותיהם ורגשותיהם בצורה תיקונית. במקביל, על מבטאי הדיאלוג להבהיר את הציפיות מהנוער ולקשקש את תהליך העבודה עימם.

לסיכום, עמידה באתגרים הנוכחיים בעבודה עם נוער בסיכון נדרשת בהבנת הצרכים המיוחדים שלאלו. נדרש לקבוע מסקנות ומלצות לעתידית, המקיפות אסטרטגיות שונות שיווכחו להגנתם של הילדים והנוער המוחזקים. השילוב המדגיש של כוחות בניין אישיים, כוחות בניין אמפתיקיים וכוחות בניין מעשיים, יקדם יעדים אלו באופן יעיל ומשמעותי.

שאלות נפוצות

איך להבין את צרכי הנוער בסיכון?

בכדי להבין את צרכי הנוער בסיכון, יש להתחיל בבחינה רחבה של הנתונים הרלוונטיים, כולל פרטים אישיים, מקרבתיים וסביבתיים. חשוב לבחון את הבעיות והמכשולים הבלתי-פומביים שמתעמתים עימם האנשים הצעירים ולדבר עם הנוער בפרונט לשיח כנה ונמרץ בכל קשר עימם.

מהם הגישות המומלצות לעבודה עם נוער בסיכון?

ישנם מספר גישות מומלצות לעבודה עם נוער בסיכון, כולל תמיכה מותאמת אישית, פרקטיקות מיוחדות בשירותי קהילה והדגש על יחץ חיובי. זו אינה רשימה מקיפה של גישות, אך עוסקת בחלקו החשוב של התקשרות לשינוי עם הנוער שהוא בסיכון.

כיצד ניתן לשלב בין מניתוק ושילוב בתהליך עבודה?

חשוב לראות את עבודת הנוער במסגרת רחבה כגון ההבנה של מניתוק ושילוב. זו עשויה להיות בעיקר על ידי קיום שיח תכליתי והכנה מוקדמת לתהליך המעבר. המטפלים ישקיעו בהבנת הצעירים ולקיחת ברכבים בשימוש משולב של התיקון וגישות כמו שילוב חברתי וקרנות תמיכה.

איך להתאים את כלי העבודה למקרים שונים?

התאמת כלי העבודה למקרים שונים נועדה להתייחס לצורכים ולהעדרות של הנוער בסיכון. יש להתחיל בזיהוי האמיצעים הרלוונטיים לסיטואציה המסוימת, כולל שילוב תגובות מהצעירים ובהיסטוריה שלהם כמו גם שיתוף מבקרת עם מומחים בתחום.

האם ישנן שיטות חדשניות לעבודה עם נוער בסיכון?

כן, ייתכן שישנן שיטות חדשניות כמו תוכניות ופעילויות מבוססות על תיאורטיות מדעי הרוח המקדמות עיסוק באמצעים עוסקי המיומנויות ובעיסוק בשילוב נוער בקהילה. ניתן הים להוסיף כגון טיפול דרך אומנויות ושיטות חדשניות נוסד על ידי מדעים פסיכוציאנליות חדשות.

איזו סוג של קיווים ניתן לצפות מעבודה זו?

מעבודה זו ניתן לצפות בקיווים שונים כמו הקלה בסימפטומטיה, שינוי זיהוי בסיכון האישי, והנחייה מדריכה לדיאלוגית שפות.